Biotech-IgG International AB

Bolaget ska bedriva handel och distribution av produkter till hälso-och sjukvårdsbranschen samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Läs mer på www.biotech-igg.com