Biotech-IgG A/S

Biotech-IgG A/S är ett helägt dotterbolag till Biotech Equity AB (publ) och är ett internationell ISO 9001:2008 certifierad leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer inom LifeScience och immundiagnostik. Kunderna återfinns inom sjukhus, vårdcentraler, akademisk och kommersiell forskning och utveckling samt industrin, bl.a. läkemedel- och bioprocessindustrierna. Läs mer på www.biotech-igg.com