Styrelse och Revisorer

Glenn Renhult

Verkställande direktör och ledamot

Isabella Eva Rummer

Revisor

Mats Andersson

Styrelseordförande

Göran Bringer

Revisor

Stefan Nyman

Styrelseledamot