Styrelse och Revisorer

Johan Lee Backman

Verkställande direktör och ledamot

Hans Larnefeldt

Styrelseledamot

Glenn Renhult

Styrelseordförande

Isabella Eva Rummer

Revisor

Stefan Nyman

Styrelseledamot

Göran Bringer

Revisor