Redovisar koncernförsäljning för perioden 2018-01-01 – 2018-01-31

Redovisad försäljning för årets första månad blev 1 171 214 kr vilket kan jämföras med 437 515 kr förgående år. Det innebär en omsättningsökning på hela 267% samt en resultatförbättring på ca 500 Tkr mot förgående år. Bolaget har även under samma period tagit emot årsbeställningar om totalt 923 000 [...]

2018-02-01T15:06:56+01:002018-02-01|

Biotech-IgG har tecknat avtal med T2 Biosystem om 10 nya maskiner

Biotech-IgG AB har tecknat avtal med T2 Biosystem att förvärva 10 nya maskiner under 2018. De första 5 maskinerna beräknas levereras under Q1/Q2 och återstående 5 maskiner under Q3/Q4. Vår målsättning och ambition är att ställa ut de första 10 maskinerna till våra största kunder i både Sverige, Norge, Danmark, [...]

2018-01-22T10:31:05+01:002018-01-22|

Utökat distributionsavtal med T2 Biosystems (Finland/Island)

Biotech-IgG AB har fått utökade distributionsrättigheter av T2 Biosystem och omfattar idag svenska, Danska, Norska, Finska och Isländska marknader. Bolaget kommer via sitt nya avtal kunna nå fler slutkunder och därmed även kunna öka sitt omsättning under innevarande år säger VD Glenn Renhult i Biotech-igG Equity AB (publ). Kort om [...]

2018-01-22T10:29:02+01:002018-01-22|

Ny årsbeställning från Helse Bergen HF (Norge)

Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Helse Bergen HF som har ett ordervärde om cirka 449 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2018. Kort om Helse Bergen HF Helse Bergen och Haukeland Universitetssjukhus sysselsätter omkring 12 000 personer vars uppgift är att ge vår patienter bästa möjliga [...]

2018-01-22T10:27:39+01:002018-01-22|

Ökad T2 försäljning (Danmark)

Biotech-igG har mottagit en ny beställning från Rigshospitalet avseende T2 Biosystem som Biotech-IgG är återförsäljare för i Skandinavien och ordervärdet är cirka 276 000 kr. En försäljningsökning på nästan 50% mot tidigare månadsbeställning, säger VD Glenn Renhult i Biotech-igG Equity AB (publ). Kort om Rigshospitalet Rigshospitalet (som betyder National, State [...]

2018-01-04T16:37:24+01:002018-01-04|

Ny årsbeställning från Akademiska Sjukhuset (Sverige)

Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Akademiska Sjukhuset som har ett ordervärde om cirka 80 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta: Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) Tel: +46 72 732 55 33 E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

2018-01-03T08:29:41+01:002018-01-03|

Ny årsbeställning från Århus Universitetshospital (Danmark)

Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Århus Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 137 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta: Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) Tel: +46 72 732 55 33 E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

2018-01-03T08:29:01+01:002018-01-03|

Ny årsbeställning från Odense Universitetshospital (Danmark)

Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Odense Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 257 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta: Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) Tel: +46 72 732 55 33 E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

2018-01-03T08:27:59+01:002018-01-03|

Ny beställning från Oslo Universitetssjukhus

Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus som har ett ordervärde om 278 000 kr. För ytterligare information, vänligen kontakta: Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) Tel: +46 72 732 55 33 E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ) Tel: [...]

2017-12-15T16:56:04+01:002017-12-15|

Biotech Equity AB (publ) tillförs 11,6 mkr i nytt kapital (företrädsemissionen)

Bolaget har idag slutfört arbetet kring bolagets företrädsemission och bolaget tillförs 11 656 448 kr före emissionskostnader och avräkningsnotor är även utskickade till respektive tecknare som valt att delta i emissionen. Teckningsgraden blev ca 48% av önskat emissionsbelopp om 24 249 790 kr. Av emissionen tecknade bolagets huvudägare Capital Conquest AB (pub) [...]

2017-12-14T22:07:31+01:002017-12-14|
Till toppen