Sammanfattning av händelser Q3 2017

 • Ny ledning med beslutsamhet att få bolaget vinstdrivande. Bolaget har sitt ursprung i forskning men är sedan 5 år ett rent försäljningsbolag vilket ställer andra krav bolagsdriften.
 • Kostnadsbesparingsprogram på 4,5mkr. Nya ledningen har konstaterat att bolaget har en årsomsättning på ca 8mkr och overheadkostnad på ca 4,5mkr som inte varit närande. Bolagets bruttomarginal är ca 40% vilket gett en bruttointäkt på ca 3,2mkr. 3,2 mkr bör således också rimligtvis vara taket för bolagets overheadkostnader.
 • Ny IT-setup och personalutbildning för att effektivisera administration och merförsäljning.
 • Utökat samarbete med Aarhus University hospital i Danmark.
 • Bolaget medverkade på Nordic Mycology Meeting i Köpenhamn den 24 – 25 augusti.
 • Bolaget medverkade på Scandinavian Society of Anaesthesiology i Malmö den 6 – 8 september.
 • Första T2 orden till Rigshospitalet, ett av de största sjukhusen i Danmark.
 • Prospektlista på potentiellt 20 nya T2 kunder i Sverige, Danmark, Norge.
 • T2 Biosystems möjliggör att 95% av alla patienter kan ta emot riktad terapi inom 8 timmar.
 • Bokad utbildning av T2s representanter planerad att genomföras i oktober.
 • Uppstart av säljaktiviteter mot den privata sektorn som är väsentligt större än den offentliga.
 • Gått från en förenklad åternotering till en nynotering med en tidsfrist på endast 3månader.
 • Största delen av materialet klart för en åternotering.

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-IgG AB (publ)
0733-125973
Biotech-IgG AB, Box 2138, 403 13 Göteborg, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.