Affärsidé och mål

Biotech-IgG Equity affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att primärt utveckla och öka koncernens produktförsäljning i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Därutöver även aktivt arbeta med en kapitalförvaltning inom verksamhetsområdet Biotech Equity för att få bästa möjliga avkastning på koncernens egna kapital.

Biotech-IgG Equity målsättning är att uppnå en avkastning på eget kapital om minst 15% per år.