Affärsidé

Biotech-IgG Equity affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att primärt utveckla och öka koncernens produktförsäljning i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Därutöver även aktivt arbeta med en kapitalförvaltning inom verksamhetsområdet Biotech Equity för att få bästa möjliga avkastning på koncernens egna kapital.

Mål

Biotech-IgG Equity målsättning är att uppnå en avkastning på eget kapital om minst 15% per år.