Här kan ni ladda ner våra dokument till företrädsemissionen
Fullständigt prospekt
Teaser
Teckningssedel

År Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2020   Q2   - -
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2011 - Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2010 - Q2 Q3 Q4 Årsredovisning
2009 - - - - Årsredovisning
2008 - - - - Årsredovisning
2007 - - - - Årsredovisning
2006 - - - - Årsredovisning
2005 - - - - Årsredovisning
2004 - - - - Årsredovisning
2003 - - - - Årsredovisning