Bolaget har via sitt försäljningsavtal med Cloud-Clone Corp tecknat nytt kundavtal med företaget Gubra ApS, ett privatägt bioteknikföretag i Danmark.

Första ordern är av mindre omsättning. Dock ser vi stort värde i det nya samarbetet då vi bedömer goda möjligheter till långsiktig samverkan med kommande repetitiva beställningar säger Mats Andersson, ordförande i Biotech-igG AB (publ).

Denna information är sådana information som Biotech-igG AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02:e oktober 2017.

Mats Andersson, styrelseordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 733 12 59 73
Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.