Bolaget har nu via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S kommit igång med merförsäljning och distributionen av de service produkter som tillhör T2 maskinerna. Bolaget första beställning kommer från det danska sjukhuset Rigshospitalet och har ett ordervärde på ca 93,000 kr.

Bolagets bedömning är att varje T2 avtal kommer per år att bidra med ca 1 miljoner kronor i merförsäljning i form av underhåll och löpande tillbehör till kunden och bolaget har idag en prospektlista på över 20 nya T2 kunder i Sverige, Danmark och Norge. Vid en lyckad införsäljning av T2 produkterna under de kommande 12 månaderna kommer koncernens intäkter att öka väsentligt. Bolaget har även sett ett ökat intresse från marknaden rörande T2 Biosystem de senaste veckorna, säger Glenn Renhult VD i Biotech-igG AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73

Glenn Renhult, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com