Bolaget har nu via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S utökat sitt samarbete med Odense Universitetshospital i Danmark med att ytterligare en avdelning på sjukhuset i form av patologiavdelning som väljer Biotech-igG A/S som leverantör.

Första ordern lagd och den är av mindre värde men vi ser detta som en möjlighet till ett långsiktigt samarbete med fler beställningar i framtiden säger Glenn Renhult, VD i Biotech-igG AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73

Glenn Renhult, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com