Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ) – (8.5 miljoner aktier)

Bolagets ledning har under de senaste dagarna utökat sin investering i bolaget och har
förvärvat ytterligare aktier i Biotech-igG AB (publ) med nedanstående fördelning:

1.000.000 aktier – Mats Andersson, Styrelseordförande (gm SAREKO Consulting AB)
5.500.000 aktier – Stefan Nyman, Styrelseledamot
2.000.000 aktier – Glenn Renhult, VD (gm Capital Conquest AB (publ)