Idag den 23 november 2017 lanserar vi en ny webbplats för bolagets aktieägare,
www.biotech-equity.se/

Nya portalen är fokuserad på finansiell information, historik och verksamhetsbeskrivning för att göra det lättare och mer transparent för bolagets nuvarande och framtida aktieägare att följa Biotech Equity utveckling.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73