Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus som har ett ordervärde om 278 000 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73