Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Helse Bergen HF som har ett ordervärde om cirka 449 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2018.

Kort om Helse Bergen HF
Helse Bergen och Haukeland Universitetssjukhus sysselsätter omkring 12 000 personer vars uppgift är att ge vår patienter bästa möjliga vård och behandling varje dag. Varje år behandlar vi nästan 600 000 patienter och tränar cirka 2 000 vårdpersonal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com