Kära aktieägare

2017 var ett väldigt händelserikt år för bolaget, men nu när sista kvartalet är avslutat går vi starkt in i 2018 med goda tillväxtsmöjligheter med en stark balansräkning. Bolaget har ökat sin försäljning och visar positivt resultat för januari. Med ny säljorganisation och effektiviserad administration ser jag mycket goda möjligheter att 2018 kommer bli koncernens bästa verksamhetsår sedan dess start.

Under januari månad tecknade bolaget ett avtal med T2 Biosystem att förvärva 10st nya T2 maskiner under 2018, varav 5 maskiner beräknas levereras under Q2 och resterande 5 maskiner under Q3 & Q4. Detta är koncernens betydelsefullaste och viktigaste avtal då bolagets försäljning har potential att öka med cirka 25 miljoner vid full utleverans till bolagets blivande kunder. De första maskinerna kommer främst att gå till bolagets största kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Vår bedömning är att det finns goda möjligheter att placera ut ytterligare 20-25 maskiner under de kommande 24 månaderna till både stora och medelstora kunder i hela norden då ett stort intresse och behov för T2:s produkter har identifierats. T2:s maskiner för blodanalyser förkortar väntetiden på provresultat väsentligt vilket in sin tur räddar liv då avgörande behandling kan sättas in omgående. Dessutom innebär användandet av T2 minskade sjukhuskostnader då antal dygn patienten är inlagd förkortas.

Bolaget har nu även aktiv försäljningsmarknad både i Finland och Island, samt har anlitat ytterligare en säljresurs som arbetar aktivt mot den danska och norska marknaden.Under kommande kvartal kommer vi tillsammans med T2 Biosystems att åka runt och träffa sjukhus i både Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Det kommer minst sagt bli ett spännande och förhoppningsvis givande andra kvartal.

Värt att nämna är även att bolaget har förnyat 5 viktiga leverantörsavtal för året, tecknat avtal med Cision presstjänst och förhandlat fram förmånligare distributionsavtal med både FedEx och DHL i Sverige.

Parallellt med marknadsaktiviteterna pågår arbetet med åternoteringsprocessen för att lista bolagets aktie på lämplig handelsplats. Arbetet fortgår som planerat och styrelsens ambition är att få en lösning på denna fråga innan slutet av halvåret 2018. Vi upplever ett stort stöd från bolagets aktieägare då bolaget äntligen börjar få vind i seglen.

Ladda ner bokslutskommunikén här

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com