Bolaget har tecknat ett nytt distributionsavtal med företaget FineTest och nya avtalet ger Biotech-IgG rättigheterna att sälja deras produkter i både Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island under 2018.

Vårt nya avtal med FineTest ger oss möjligheten att sälja fler produkter till både befintliga och nya kunder vilket kommer öka vår försäljning och resultat, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com