Bolaget kommer med T2 Biosystem medverka på Mikrobiologiska vårmötet i Karlstad den 2018-05-29 – 2018-06-01. Mässan är den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi, som för fjärde året i rad samarrangeras av de Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskorna (IFIS). Lokala arrangörer är Infektionsklinken och Klinisk Mikrobiologi i Karlstad.

I samordning med vår leverantör T2 Biosystem kommer vi även demonstrera och köra en T2 maskin live på mässan där besökarna har möjligheten att titta närmare på maskinen samt ställa frågor direkt till T2:s personal som även medverkar på mässan i vår monter. Vi ser en mycket god möjlighet att på denna mässa få möjligheten att träffa nya sjukhus som är intresserad av T2:s produkt, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com