Redovisad försäljning för maj månad blev 2 078 507 kr vilket kan jämföras med ca 750 000 kr förgående år. Försäljning är fördelad genom bolagets två verksamhetsgrenar och 1 233 765 kr avser produktförsäljning varav resterande 844 742 kr avser Biotech Equity egna kapitalförvaltning. En betydande omsättningsökning
från förgående år med ett starkt positivt rörelseresultat, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com