T2 Biosystem instrument T2Dx har sedan länge varit CE godkänd men blev nyligen även FDA godkänd vilket är en stort kvalitestämpel och kommer öppna upp stora möjligheter för deras produkt framöver. Mer information kan ni läsa på T2 Biosystem egna hemsida (se nedanstående länk)
http://investors.t2biosystems.com/phoenix.zhtml?c=253528&p=irol-newsArticle&ID=2354355

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com