• Resultatet i koncernen uppgick till 969 tkr (-2 691 tkr) (resultat på koncernnivå jämfört med föregående år)
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9 670 tkr (3 912 tkr).
  • Försäljningsökning om 148%. • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).
  • Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 056 tkr (6 771 tkr).

Bolaget har under sitt första halvår lyckats ökat sin försäljning från 3.9 mkr till 9,7 mkr vilket är en tillväxt på hela 148% och samtidigt även lyckats behålla ett positivt rörelseresultat i koncernen. Som bolagets koncernchef kan jag inte vara mer än stolt över vår fantastiska utveckling och dess hårda arbete från mina kollegor och våra samarbetspartners runt om i Norden, säger Glenn Renhult VD & Koncernchef i Biotech-IgG Equity.

Ladda ner delårsrapporten här

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com