Bolaget har beslutat att emittera de obligationslån som företaget presenterade under juni månad. Obligationslånet var riktat främst till aktieägare i bolaget och kommer löpa på 3 år med en fast ränta om 6.95% per år. Räntan kommer utbetalas per kvartal via Euroclears omsorg. Bolaget bedömer att administrationsarbetet kommer ta cirka 3-4 veckor för att få obligationen registrerad hos Euroclear samt att alla placerare ska få möjligheten att hinna betala för respektive teckning.

Utfallet av obligationslånet kommer sedan redovisas inom 2-3 veckor, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com