MassDevice.com ger nyheter och information för medicinsk apparatindustri och är erkänd inom hela den medicinteknologiska branschen.

I en publicerad artikel beskrivs hur T2 Biosystems blodanalyser kan innebära ett pardigmskifte när det gäller att snabbt identifiera och diagnostisera blodinfektioner, s.k. sepsis. Genom att snabbt få patienten på rätt medicin kan dödligheten minskas till hälften. T2 Biosystems är ensamma om att vara FDA-godkända för denna typ av diagnostik.

Artikeln finns att läsa i sin helhet här:
https://www.massdevice.com/t2-biosystems-takes-aim-at-sepsis-with-sensitive-diagnostic-tech/

Biotech-IgG är T2 Biosystems partner i de nordiska länderna och arbetar aktivt med att introducera instrumentet på dessa marknader.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com