Bolagets koncernchef Glenn Renhult har den 31 oktober medverkat i en interjuv som publicerats i Svenska Dagbladet Näringsliv del som fokuserat på Life Science denna vecka. Ett sammandrag av artikeln kan ni läsa enligt nedan i detta pressmeddelande.

Nya blodanalysprovet – kan minska vårdköer
Ett nytt blodanalysprov som sparar tid och pengar i sjukvården, och framförallt räddar liv. Nu hoppas Biotech IgG Equity – som har som mål att bli Nordens ledande leverantör på området – att deras instrument snart är en verklighet på alla större sjukhus. Många av sjukhusen i de nordiska länderna har visat ett stort intresse för instrumentet och redan idag är det i full drift på Rigshospitalet i Danmark.

Allt fler patienter får hjälp idag och tillfrisknar efter svåra sjukdomar. Men samtidigt tampas sjukvården med en lång rad utmaningar. Bland annat långa vårdköer och brist på vårdplatser, men också med omodern utrustning som stjäl tid och som därmed tar både hälsa och pengar i anspråk. I värsta fall kan situationen utsätta patienten för skillnaden mellan liv och död.

Biotech-IgG Equity är ett investmentbolag med fokus på Biotech-sektorn och verkar på hela den nordiska marknaden. Sedan början av 2017 har man valt att fokusera helhjärtat på blodanalysverktyget T2Dx som kommer från T2 Biosystem i USA. Instrumentet sparar just tid och pengar i sjukvården men framför allt så kan det rädda liv. Blodanalysprover som förr tog cirka sju dagar kan idag göras på under sju timmar säger Glenn Renhult, koncernchef på Biotech-IgG Equity:

– Vår förhoppning är att före årsskiftet få det första instrumentet installerat i Sverige på ett av våra större centrala sjukhus, säger Glenn Renhult.

Väl etablerat i USA
Det är tillsammans med amerikanska utvecklingsbolaget T2 Biosystem som man gör denna långsiktiga satsning. T2 Biosystem Inc som är utvecklaren bakom T2Dx instrumentet är ett amerikanskt börsnoterat företag på Nasdaq och har sitt huvudkontor i Lexington, Massachusetts, USA. Målet är att bli Nordens ledande leverantör på området. Bolaget arbetar idag tillsammans med ett flertal större sjukhus som till exempel Sahlgrenska, Karolinska, Akademiska Universitetssjukhuset, Folkhälsomyndigheten, Rigshospitalet och Oslo Universitetssjukhus.

T2 Biosystems är ett snabbt framväxande företag inom in vitro-diagnostik och har två FDA-godkända produkter inriktade på att ställa diagnos på blodförgiftning samt en rad andra produkter under utveckling. T2 Biosystems instrument T2Dx är sedan länge etablerat inom vården i USA och har uppmärksammats av USA:s större tidningar. Tekniken som används finns på många mikrobiologiska labb runt om i världen. Instrumentet kan analysera och identifiera blod och upptäcka sjukdomar på mindre än sju timmar. Väsentligt mycket tidigare än vad som görs idag. Analyserna gör det möjligt för läkare att snabbt få en diagnos och kan på mycket tidigt stadium komma igång med lämplig behandling.

Varför är det så viktigt med en tidig diagnos vid blodförgiftning? Ett exempel är Candida-proven som tas på nyfödda barn. 120 000 barn föds varje år i Sverige och måste ta detta prov – svaret kommer efter sju till nio dagar. På den tiden hinner mycket hända. Men verksamhetsområdet är naturligtvis större än så. Att som akutpatient behöva vänta mer än en vecka på ett blodsvar kan vara avgörande för liv och död.

Instrument T2Dx ger också ett säkrare resultat med bättre träffsäkerhet. Sju parallella tester kan utföras samtidigt under fem till sju timmar. Därför handlar det också om en avsevärt bättre sjukvård.

– I dagens sjukvård är man tvungen att ge mycket mer medicin än vad kroppen behöver på grund av att man inte kan diagnostisera vilken sjukdom som patienten lider av. Förutom att det inte är bra ur en fysisk synvinkel blir detta dessutom dyrt och belastar vårdplatser, men är ett problem som T2Dx instrumentet underlättar betydligt, säger Glenn Renhult.

Den bioteknik som används idag inom sjukvården är på vissa områden föråldrad, fortsätter Glenn Renhult. Han menar att T2Dx är en innovation och banbrytande, och att de flesta centrala sjukhus kommer ha ett stort intresse för den här möjligheten. Men med respekt för att det kan ta lite tid innan sjukhusen på allvar har kunskapen och därmed förståelsen om fördelarna.

– Fler och fler inom den svenska sjukvården vet idag vad instrumentet kan och vad den gör. Vi får höra från många professorer och läkare att den minskar både tid och sjukhuskostnader. Men att få ett sjukhus att implementera en ny teknik tar tid. Det handlar om inskolning, utbildning och även ekonomi, säger Glenn Renhult.

Många av sjukhusen i de nordiska länderna har visat ett stort intresse för instrumentet och redan idag är det i full drift på Rigshospitalet i Danmark. Just Rikshospitalet utförde en dansk studie, 2017. Resultaten var långt över förväntan och i april 2018 tog man maskinen i kommersiellt bruk.

– Allt har fungerat väldigt bra och bolaget skriver flera nya avtal under hösten. Min förhoppning är att 20 instrument finns på plats inom ett par år. Att medverka till att rädda liv känns fantastiskt! avslutar Glenn Renhult.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com