Biotech-IgG Equity AB (publ) för idag diskussioner med ett av Danmarks större sjukhus om att anskaffa en T2Dx från T2 Biosystem. Sjukhuset kommer under 2019 öppna ett akutlabb där de planerar för en T2Dx vilket skulle innebära en effektivare hantering av svåra fall av sepsis hos patienter som söker akutvård. På så vis kan blodanalysen ske omgående och rätt behandling sättas in. Sjukhuset ser detta som ett stort steg framåt i möjligheterna att ge snabbare och mer adekvat vård till de med tecken på sepsis (blodförgiftning). Biotechs förhoppning är att kunna leverera ett instrument före halvårsskiftet 2019.

Just nu pågår sjukhusets praktiska planeringsarbete där förberedelser görs för att kunna placera en T2Dx med hänsyn till instrumentets storlek, elförbrukning, temperering, etc så att lokalen och miljön uppfyller de tekniska kraven, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 7 december 2018 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com