Biotech-IgG Equity AB (publ) för förhandling med av Sveriges största universitetssjukhus om att anskaffa två T2Dx instrument från T2 Biosystem då sjukhuset har både en forskningsavdelning samt en kommersiell del som har behov av detta instrument. Målsättningen är att redan under Q1 2019 ingå avtal för att kunna leverera dessa instrument till sjukhuset så de kan starta både forskningsavdelningens arbete samt sjukhusets egna T2 studie innan instrumentet kan gå i kommersiellt bruk. vår förhoppning är att sjukhuset kommer ha ett instrument on-site på sin intensivvårdsavdelning såsom klinisk partner, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 7 december 2018 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com