Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Odense Universitetshospital som har ett ordervärde om cirka 594 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2019 vilket är en ökning med 130% från förgående år säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Odense University Hospital
Odense Universitetssjukhus är det största och mest specialiserade sjukhuset i södra Danmark. När det gäller sängar är det också den största sjukhusenheten i hela landet. OUH är både Odense och Funens största enskilda arbetsplats. Den har en budget på 835 miljoner euro och har 11.000 anställda.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 42KB)