Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd från sitt bemyndigande från årstämman den 20 juni 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission till strategisk investerare om totalt 42 136 450 b-aktier till teckningskursen 0.055 kr. Därutöver har ledningen tecknat 7 310 000 B-aktier i enlighet med bolagets incitamentsprogram som beslutades 20 juni 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett så effektivt sätt som möjligt genomför en kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets expansion möjligheter med T2 Biosystem samt stärka bolagets finansiella ställning. Den riktade nyemissionen kommer tillföra bolaget omkring 2,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar Biotech-IgG Equity aktiekapital från 7 896 181 kronor till 8 390 646 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Biotech-IgG Equity att uppgå till 839 064 618 stycken.

Nyemissionen innebär en utspädning för Biotech-IgG Equity befintliga aktieägare med cirka 6,5 procent efter genomförd nyemission och bolagsvärdet har ökat från 32,1 miljoner till 46,1 miljoner. Rådgivare har varit Capital Conquest AB (publ) i samband med denna kapitalanskaffning.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 37KB)