Finns att ladda ner via bolagets hemsida: www.biotech-equity.se Erbjudandet kommer även att skickas ut via post till respektive aktieägare under kommande dagar. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen.

Ladda ner emissionserbjudandet (PDF 2MB)

Företrädesemission
Emissionsbelopp: 6 292 983 kr
Teckningskurs: 0.045 kr
Teckningstid: 7 mars till 20 mars 2019
Teckningsvillkor: Sex nuvarande aktier ger rätt att teckna en ny aktie oavsett A/B-aktie.

Bolaget genomför ovanstående kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med T2 Biosystem samt stärka bolagets finansiella ställning inför listning på Merkur Market i Oslo.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 06 mars 2019 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ) och finns även på bolagets sida www.biotech-equity.se

Ladda ner pressmeddelande (PDF 35KB)