Biotech-IgG Equity AB (publ) befinner sig just nu i en stark tillväxtfas. För att kunna möta de utmaningar detta innebär har bolaget genomfört en rekrytering. Personalstyrkan kompletteras därför nu med ytterligare en resurs som kommer ansvara för ramavtal, offentliga upphandlingar, storkundsavtal samt en del back-office. Utöver kundvård av befintliga kunder är ambitionen med denna rekrytering att även vinna nya ramavtal. Målsättningen är att bredda våra marknadsandelar avseende bolagets övriga produkter som vi är representanter för på den nordiska marknaden.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 53KB)