Bolaget har mottagit ett önskemål från en av bolagets större aktieförvaltare som representerar ett större antal aktieägare i Biotech-IgG att bolaget ska förlänga teckningstiden så att alla förvaltarregistrerade aktieägare ska få möjligheten att kunna teckna aktier i bolagets företrädesemission. Med bakgrund av detta så har bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden till den 2019-03-29 för att tillgodose deras önskemål samt ge alla aktieägare möjligheten att kunna vara med i nyemissionen.

Bolaget har idag cirka 3000 aktieägare varav merparten av dessa aktieägare innehar ett mindre antal aktier i bolaget och tecknings intresset från dessa aktieägare har varit högt. Dock så upplever vi att många av de befintliga aktieägarna inte förstod att man har haft möjligheten att kunna utöka sin teckning med ett högre antal aktier istället för att endast teckna sina tilldelade teckningsrätter som många av aktieägarna gjort. Detta har resulterat i att ett större antal aktieägare endast tecknat 100 – 10 000 aktier (10 – 450 kr) då emissionskursen är satt till 4,5 öre per aktie.

Med bakgrund av detta och att bolaget nu förlänger sin teckningsperioden så finns det möjligheter för samtliga aktieägare både stora som små att utöka sin teckning om ni så önskar och ni behöver inte inkomma med en ny teckningssedel utan endast med en kompletteringsanmälan. Där ska ni uppge ert fullständiga namn och hur många aktier ytterligare ni önskar teckning i emissionen.

Exempel på en utökat teckning : 100.000 B-aktier (4 500 kr)

Er kompletteringsanmälan ska skickas till emissioner@biotech-equity.se alternativt till nedanstående adress.

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Emissioner
Järnvägsgatan 7
652 25 Karlstad

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 57KB)