Som vi skrev i vår senaste bokslutskommuniké för 2018 så har styrelsen fattat beslut om att lista bolagets B-aktie på Oslo Börsen under deras lista Merkur Market och med backgrund av detta så har vi nedanstående information att delge samtliga aktieägare kring noteringsprocessen.

Bolagets företrädare har idag varit i Oslo för att gå igenom de tekniska förutsättningarna för den kommande noteringen på Oslo Börsen Merkur Market. Deras handelssystem VPS skiljer sig något från vårt svenska system VPC (Euroclear) som bolaget idag är anslutet till. Vi kommer därför under nästkommande vecka att gå igenom denna del med bolagets rådgivare för att se vilka nödvändiga förändringar bolaget måste genomföra för att kunna lista bolagets B-aktie.

Bolaget kommer även under året att bli tvungen att genomföra en omvänd splitt så att aktien överstiger 1 kr per aktie och detta är ett beslut som ordinarie årsstämma kommer kunna formellt godkänna under maj 2019.

Mer information om noteringsprocessen kommer att publicera så fort bolaget har någon ny information att tillgå via ett pressmeddelande på bolagets hemsida www. biotech-equity.se

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 36KB)