ECcMID är en mässa för Europa med fokus på klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Den ses som årets stora mässa inom dessa verksamhetsområden och tilldrar sig ett stort besökarantal från sjukhuspersonal runt om i Europa.

Biotech-IgG medverkar tillsammans med T2 Biosystems som har en monter på mässan. T2 Biosystems håller även ett symposium med plats för ca 400 gäster med flera talare som delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med T2Dx och där problematik med sepsis diskuteras i allmänhet och T2:s teknik i synnerhet. Vidare arrangerar Biotech-IgG en sammankomst tillsammans med T2 Biosystems för ett mindre antal kunder, både befintliga och potentiella.

Sammantaget tror vi att vår medverkan på denna branschmässa ytterligare kommer öka medvetenheten kring T2 och ta oss ett steg närmare våra kunder, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 35KB)