Bolaget har idag uppdaterat sin aktieägarlista per den 2019-03-29 och finns att läsa på bolagets hemsida under Investor Relations / Aktieägare.

Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2019-03-31 till totalt 839 041 074 aktier varav 816 541 074 aktier av serie B och 22 500 000 aktier av serie A och bolagets huvudägare är Capital Conquest AB (publ) som representeras av koncernchef Glenn Renhult.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 34KB)