Årsstämman beslöt att välja Mats Andersson som stämmans ordförande och Glenn Renhult som justeringsman. Aktieägarna beslöt att anta styrelsens förslag för alla punkter och därefter avslutades bolagsstämman.

Jag vill avsluta med att hälsa Hans Larnefeldt välkommen som ny styrelseledamot i Biotech-IgG Equity AB (publ) och vi ser fram emot fortsatt spännande 2019 säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com