Bolagets huvudägare i form av Capital Conquest AB (publ) har begärt att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma och förslår att bolaget ska fusioneras med Capital Conquest. Bolaget kommer därför inom kort att publicera en kallelse till en extra bolagsstämma och mer information angående deras fusions erbjudande kommer att publiceras i samband med kallelsen.

Johan Lee Backman
Biotech-IgG Equity AB (publ)