Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har ingått avtal med Karolinsk Universitetssjukhuset i Stockholm om att bolaget ska leverera ett T2Dx Instrument till Karolinska, vilket har ett ordervärde om ca 1.4 Mkr. Därutöver kommer även bolaget att tillhandahålla regenter till Karolinsk Universitetssjukhuset avseende T2Candida och T2Bacteria till nya T2Dx instrumentet under en fyraårsperiod.

Från bolagets sida är mycket nöjda med vårt fördjupade arbete med Karolinska och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete under de kommande åren , säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).