Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har idag mottagit sin första order från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge avseende produkten T2Candida som används till instrumentet T2Dx.

Första ordern är av ett mindre värde men vi är från bolagets sida väldigt positiva till att sjukhuset ändå har kunnat börja använda sitt nya T2Dx instrumentet trots covid-19 pandemin som idag finns i vårt samhälle och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).