Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har ingått avtal med Helsingfors universitetssjukhus i Finland att genomföra en bakterie studie med instrumentet T2Dx från T2 Biosystems i USA och studien beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2021.

Både vi på Biotech-IgG och på T2 Biosystems är så klart väldigt positiva till de nya avtalet då vi nu genom detta avtal börjat etablera T2Dx instrumentet även i Finland. Finland är en stor marknad och vi ser en väldigt stor utvecklingsmöjlighet under den närmaste tiden att få ut ett antal nya T2Dx instrument i Finland, vilket på sikt kommer öka bolagets intäkter och rörelseresultat, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Helsingfors universitetssjukhus
Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) det största universitetssjukhuset i Finland och ett av de största sjukhusen i Europa. Det omfattar 17 sjukhus i Helsingfors, Esbo och Vanda och har alla större medicinska specialiteter representerade. HUCH-sjukhusområdet är ett av de fem sjukhusområden som utgör sjukhus distriktet i Helsingfors och Nyland (HUS).