De första två veckorna av december har resulterat i en kraftig tillväxt tack vare de nya avtalen som bolaget nyligen har tecknat. Från den 1 december till den 15 december har försäljningen uppgått till 1,7 Mkr i jämförelse med samma period föregående år där försäljningen uppgick till 382 Tkr. Det här innebär att försäljningen har ökat med hela 445%.

– De nya avtalen som bolaget tecknade under oktober och november har redan under december månad bidragit till ökade intäkter. De tre senaste årens arbete har nu äntligen resulterat i att bolaget är vinstdrivande med ett starkt rörelseresultat. Vi uppskattar även att bolagets försäljning för verksamhetsåret 2021 kommer att dubbleras jämfört med 2020, säger Johan Lee Backman, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).