Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har ingått en avsiktsförklaring med Skånes universitetssjukhus i Lund att genomföra en så kallad ”proof of concept” studie med instrumentet T2Dx. Studien kommer genomföras under första halvåret med ett begränsat antal tester för att utvärdera möjligheten att implementera instrumentet på deras olika avdelningar, vilket är ett standardförfarande för att införa ett nytt instrument på sjukhuset.

– Vi är givetvis mycket glada över att Skånes universitetssjukhus väljer att gå vidare och genomföra en studie med T2Dx instrumentet och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med dem, säger Johan Lee Backman, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).