Ladda ner teckningssedel TO1
Se fullständigt prospekt här

Som optionsinnehavare av TO1 i Biotech-IgG Equity AB (publ) kan du nu anmäla din teckning direkt till bolaget alternativt via din bank där du har dina aktier förvaltade, se nedanstående teckningsvillkor.

Teckningstid: 2022-01-01 – 2022-01-30
Teckningskurs: 0.018 SEK

Teckningsvillkor: Fem (5) TO1 ger innehavaren rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie av serien B i Biotech-IgG Equity AB (publ). Fullständiga teckningsvillkor framgår enligt prospektet upprättat av styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) den 7 maj 2021 och finns att läsa på bolagets hemsida.

Styrelseordförande har ordet
Det har varit ett väldigt händelserikt år och främst på grund av covid-19 och så även för bolaget men vi har fortsatt att utveckla verksamheten framåt. Nya avtal är tecknade med bland annat Karolinska i Stockholm och Örebro Sjukhus som numera använder T2Dx instrument dagligen i deras verksamhet, vilket stärker både min och mina kollegors tilltro till verksamheten på långsikt. Resultatutveckling för 2021 har även varit god och bolaget uppvisar ett starkt rörelseresultat vilket är helt i linje med vad styrelsen antog för de aktuella verksamhetsåret, säger Glenn Renhult, Ordförande i Biotech-IgG.

Kapitaltillskottet från TO1 ska dels användas för att stärka bolagets allmänna finansiella ställning samt möjliggöra nya satsningar inom koncernens marknadsföring och försäljning, säger Glenn Renhult, Ordförande i Biotech-IgG.

Se fullständigt prospekt här

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 31 januari 2022 klockan 15:00. Inskannad anmälan skickas till emissioner@biotech-equity.se, vid frågor om emissionen så är ni välkomna att kontakta bolaget direkt på info@biotech-equity.se

Ladda ner teckningssedel TO1