Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat ett förlängt distributörsavtal med T2 Biosystems Inc (”T2”) för marknadsföring och distribution av instrumentet T2DX som hanterar både Bacteria-, och Candidatester. Biotech-IgG Equity har exklusiv försäljningslicens i både Sverige, Danmark och Island av deras produkter. Bolaget är sedan 2017 en långsiktig avtalspartner till T2 och bolaget är idag leverantör till flera större sjukhus som till exempel Karolinska i Stockholm och Rigshospitalet i Danmark avseende Bacteria-, och Candidatester (T2DX).

De är mycket glädjande att vi har tecknat en förlängning av vårt exklusiva distributörsavtal med T2 Biosystems då vi ser goda möjligheter att kunna fortsätta ta nya marknadsandelar i både Sverige och Danmark säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om T2 Biosystems Inc
T2 Biosystems är en framväxande ledare inom området för vitro-diagnostik och är dedikerade till att rädda liv och minska kostnaderna för sjukvården genom att ge kliniker möjlighet att effektivt behandla patienter med sepsis snabbare vilket skapar möjligheten att fler patienter kan få en bättre vård under en betydligt kortare tidsperiod. T2 Biosystems tillhandahåller ett unikt T2Dx instrumentet som hanterar både Bacteria-, och Candidatester. T2 Biosystems är noterad på Nasdaq USA.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 4 000 aktieägare. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com
Web address: www.biotech-igg.com