Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har haft en stark tillväxt under andra kvartalet (Q2) där intäkterna har ökat med 147% jämfört med föregående år, och ligger därmed i linje med styrelsens prognos för verksamhetsåret 2022. Intäktsökningen beror främst på en utökad T2 försäljning där volymförsäljningen av både Candida-, och Bacteriatester har ökat med över 100% under andra kvartalet jämfört med föregående år. Tillväxten har bidragit till ett starkt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Vi ser en stadig tillväxt med ökade försäljningsvolymer av både T2 produkter och av de övriga produkterna som bolaget säljer i Sverige, Norge, Danmark och Island, varav den svenska marknaden står för den största tillväxten under andra kvartalet. Volymerna kommer successivt att öka under kommande kvartal och nyetablering av nya instrument beräknas även ske under tredje kvartalet, vilket i sin tur kommer bidra till ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Bolaget kommer även under hösten att lansera en ny försäljningsmodell i Danmark där bolaget kommer kunna erbjuda möjligheten att finansiera 100% av investeringskostnaden av ett nytt T2Dx instrument till sjukhusen, vilket i sin tur kommer skapa möjligheten för de mindre sjukhusen att kunna anskaffa ett eget instrument, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 4 000 aktieägare. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com
Web address: www.biotech-igg.com