Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 902 263 b-aktier i Capital Conquest AB (publ) i syfte att konsolidera koncernen till ett moderbolag, vilket beslutades av styrelsen under 2021. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 2,7 Mkr (3 SEK per aktie) och betalning kommer ske med nyemitterade aktier i Biotech-IgG Equity till en teckningskurs om 0.018 per aktie. Bolaget kommer därför att emittera 150 377 166 nya b-aktier som erläggs till säljarna.

Bolaget kommer att verka för att köpa upp resterande aktier i Capital Conquest AB (publ) varav bolaget inom kort kommer tillskriva övriga minoritetsägare i bolaget för att ge dem möjligheten till samma erbjudande, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com
Web address: www.biotech-igg.com