Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har under den senaste perioden fått en utökad volymförsäljning till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vilket främst beror på en utökad efterfrågan av Candida-, och Bacteriatester. Bolaget säljer idag ett flertal volymprodukter till Karolinska varav försäljningen uppgår till cirka 0,8 – 1,0 MSEK per månad, med en stadig tillväxt varje kvartal. Bolaget beräknas uppnå en försäljning om cirka 10.0 – 12.0 Mkr under de kommande 12 månaderna beträffande våra avtalsprodukter till Karolinska, säger, Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com
Web address: www.biotech-igg.com