Emissionserbjudandet är idag utsänt till samtliga aktieägare och handlingarna finns även att tillgå via bolagets hemsida (se länk).

Nyemission
Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor
Teckningskurs: 0.01 kronor (50% rabatt från senaste emissionskurs)
Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022
Lägsta teckningspost: 300 000 aktier (3.000 SEK)
Teckningsvillkor: Tio aktier ger även förtur för befintliga aktieägare att teckna två (2) nya aktier oavsett A/B-aktie, men inga teckningsrätter kommer att bokas ut till befintliga aktieägare då kapitalanskaffningen klassificeras som en nyemission i stället för en företrädsemission.

Teckningsoption TO3
Emissionsbelopp: 17 647 087 kronor
Teckningskurs: 0.012 kronor
Preliminär teckningstid: 15 dec till 27 dec 2023
Teckningsvillkor: En teckningsoption av ger rätt att teckna två (1) nya aktier oavsett A/B-aktie.