INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har tecknat ett nytt serviceavtal med kunden Rigshospitalet i Danmark gällande deras T2Dx instrument och nya avtalet har en löptid på 19 månader med möjlighet till förläggning. Både vi på Biotech och vår strategiska partner på T2 Biosystem är så klart mycket nöjda att samarbetet med Rigshospitalet fungerar idag väldigt bra och vi ser fram emot en fortsatt resa som distributör till dem, säger Johan Lee Backman, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Webbadress: www.biotech-igg.com