Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att återkalla tidigare kommunicerat förslag om att omstämpla samtliga A-aktier till nyemitterade B-aktier. Bakgrunden till beslutet att återkalla förslaget är att styrelsen, på uppmaning av ett antal aktieägare i bolaget, gjort en omvärdering av förslaget. Detta med anledning av den pågående nyemissionen (som har teckningstid fram till idag den 2023-01-31) och i syfte att minimera aktieutspädningen för bolagets befintliga stamaktieägare.

En återkallelse av styrelsens tidigare förslag minimerar därmed utspädningseffekten för samtliga stamaktieägare och anses därmed idag vara den mest fördelaktiga vägen framåt för alla aktieägare i bolaget. I kommande kallelse till en extra bolagstämma kommer därmed förslaget om en omstämpling av A-aktier att utgå i sin helhet.

Styrelsen
Biotech-IgG Equity AB (publ)