Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som avslutades den 31 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till 70,7 procent med stöd av teckningsrätter och 29,26 procent utan stöd av teckningsrätter. Utfallet föranleder att emissionsgarantier inte tas i anspråk och genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen medför att bolaget kommer emittera 14 705 906 000 nya aktier under förutsättning att den extra bolagstämman godkänner emissionsvillkoren. Styrelsen avser därför inom kort att publicera en kallelse till en kommande extra bolagstämma som kommer fysiskt att avhållas i Göteborg.

Styrelsen
Biotech-IgG Equity AB (publ)